Kalendář 2021

10.12.2020 09:12

Tentokrát máme kalendář s náboženskou tématikou, ke které se Karel Solařík během života několikrát vracel. Pro další zájemce jsme tento kalendář připravili i s kalendáriem roku 2022.

 

Seznam:

0 Anděl strážný ruční tisk + šablonování 18x28, 50. léta

1 Svatá Zdislava* kresba 35x47

2 Svatý Josef s Ježíškem* kresba 52x74

3 Vzkříšený Ježíš – nejsvětější srdce Páně* kresba 36x50

Poslední večeře podle Leonarda ruční tisk 38x18, 50. léta

4 Ukřižování inspirované románskými vitrážemi ve Švýcarsku malba na skle 18x24, 90. léta

5 Kopie Svatotrojické Madony olej 27x21, 60. léta

6 Apoštol Pavel* kresba 38x51

7 Panna Maria večerního svitu podle Lorenzettiho malby v Assisi

nástěnná malba v kostele Anežky České v Praze na Spořilově, 1955

8 Dvanáctiletý Ježíš podle Utrilla* ruční tisk + šablonování 21x27

9 Ukřižování podle Michelangela malba na kachli 18x20, 40. léta

10 Svatý František nástěnná malba v kostele svatého Františka v Praze na Chodově, 1954

Svatý František* kresba k nástěnné malbě 32x38

11 Madona podle madony Zlatokorunské olej 48x64, 1938

12 Svatá rodina ruční tisk + šablonování 16x21, 50. léta

 

*kresby z 50. let přepracované koncem života